نمونه سوال

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. 1

- هر چه از سطح زمین بالاتر رویم فشار هوا .................... می شود .

-اثر چرخانندگی یک نیرو را  ...........................می گوییم

-از قرن هجدهم میلادی تا کنون را دوران  ............... نام گذاری کردند.

- ویروس ...............در گلبول های سفید تکثیر می شود.

گزینه صحیح را انتخاب نمایید:

1-کدام یک ازجانداران زیر نقش مهمی در تولید اکسیژن دارد ؟

الف-باکتری                  ب- جلبک                  ج-قارچ                      د-کپک

 2 کدامیک از گیاهان زیر آوندار بدون دانه هستند هیدروکربن نقطه جوش پایین تری دارد؟

الف- سرخس             ب- سرو                    ج- خزه                      د-کاج

3-کدام  جانور نیاز به خون ندارد ؟

الف -اسفنج                     ب- ماهی مرکب                                 ج-پشه                     د-کرم

 4 دربدن کدام جانور مواد زاید از همان راهی که  وارد میشود از بدن خارج می شود ؟

الف-اسفنج                   ب-عروس دریایی                 ج-حلزون           د- آسکاریس

5 توتیا کدام گروه می باشد ؟

الف-کیسه تنان       ب-نرمتنان              ج-خار پوستان             د-بند پایان

6- کدام مورد از سخت پوستان نیست
الف- میگو              ب- رطیل               ج-خرچنگ                  د- خرخاکی

7-  کرم کدو جزو چه گروهی از کرم هاست ؟
الف-لوله ای             ب-پهن                 ج-حلقوی               د- هیچکدام

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 1
کل بازدیدکنندگان : 63
کل بازدیدها : 96